Partnerskie certyfikaty

Ze względu na fakt, że program wyróżnień wymaga od nas najwyższego stopnia rzetelności i uczciwości branżowej podlega on w tej chwili bardzo precyzyjnej weryfikacji prawnej i jego publikacja nastąpi  w ciągu najbliższych kilku tygodni.