O fundacji

Polska Akademia Gościnności - organizacja pozarządowa, jest jedyną tego typu w Europie fundacją proedukacyjną działającą w  obszarze zarządzania gościnnością komercyjną. W żadnym z unijnych krajów nie ma szkoły, ośrodka, uczelni i organizacji o takim określeniu jak np. Academy of Hospitality.

Credo Polskiej Akademii Gościnności i myślą dla zaangażowanej, jakościowej pracy jest sentencja:
 
"Gościnności nie zapominajcie,
przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym,
aniołów gościli"Fundacja polska AkademiA gościnności została zarejestrowana dnia 18.08.2004 r. w Sądzie Rejonowym w Krakowie pod numerem KRS 0000215176.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
Założycielem i Fundatorem jest Zbigniew Kowalski, uhonorowany dożywotnio przez Komitet Międzynarodowy Fundacji Europejskiej funkcją Delegata Krajowego na Polskę Europejskiej Rady ds. Gastronomii, Przemysłu Winiarskiego i Turystyki (Certyfikat Nominacyjny nr P/94-10/MP/002 z dnia 17.10.1994, Certyfikat Ratyfikacyjny nr DN/113/DIR-95 z dnia 02.03.1995).

Działalność Polskiej Akademii Gościnności ukierunkowana jest na czynności związane z rozwojem zasad dotyczących szeroko pojętej usługowej gościnności, a w szczególności w zakresie następujących specjalności: hotelarstwo, turystyka, spa & wellness, gastronomia i kulinaryka.
Fundacja prowadzi także działalność poprzez marketing branżowy i ośrodki szkolnictwa branżowego w Polsce i zagranicą.

Przedmiotem działalności Polskiej Akademii Gościnności jest:
 • Działalność pro- i edukacyjna na rzecz osób indywidualnych oraz instytucji branżowych, stowarzyszeń i grup hotelowych funkcjonujących w obszarze gościnności komercyjnej.
 • Działalność wydawnicza i poligraficzna.
 • Działalność reklamowa.
 • Działalność marketingowa.
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w zawodach usługowej branży gościnnej.
 • Organizacja w Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą handlowych targów branżowych i wystaw i kongresów związanych z usługową branżą gościnną.
Celem Polskiej Akademii Gościnności jest:
 1. publiczne utrwalanie, upowszechnianie i propagowanie polskiej gościnności w społeczeństwie polskim oraz wśród innych narodów
 2. tworzenie warunków młodym ludziom do wzrostu zainteresowania i poznawania usługowej branży gościnnej, wspieranie ich w podejmowaniu nauki tych zawodów oraz w aktywnym ich wykonywaniu po zakończonej nauce,
 3. wpływanie i wspieranie oraz pomoc inicjatywom indywidualnym lub/i zbiorowym w zakresie tworzenia nowych specjalności w zawodach i usługach związanych z branżą gościnną,
 4. wspieranie finansowe koncepcji, programów i projektów związanych z markami usługowej branży gościnnej, ze szczególnym uwzględnieniem utrwalania kultury oraz tradycji polskiej gościnności stosowanej w komercyjnych usługach gościnnych,
 5. inicjowanie i kreowanie modelu rodzinnego w profesjonalnym zarządzaniu usługami związanymi z branżą gościnną,
 6. inicjowanie i wspieranie rozwoju systemów zarządzania jakością oraz systemów kontroli w usługach polskiej usługowej branży gościnnej,
 7. stwarzanie polskim inicjatywom, indywidualnym i zbiorowym, w usługowej branży gościnnej, warunków równych szans do ich rozwoju w ramach konkurencji światowej i europejskiej,
 8. działalność związana z doradztwem i wspieraniem promocyjnym polskich producentów żywności, wyposażenia i napojów przeznaczonych dla usługowej branży gościnnej w kraju i zagranicą,
 9. tworzenie integracyjnego modelu rozwoju społeczności zawodowych opierających swoją egzystencję na pracy w gościnności usługowej,
 10. popularyzacja wśród krajowych i międzynarodowych gościnnych społeczności zawodowych credo Fundacji "Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli".