Nagrody PAG

8 kwietnia 2013 r. podczas uroczystej gali towarzyszącej obradom I Ogólnopolskiego Forum Młodych Gladiatorów Hotelarstwa, mieliśmy prawdziwą przyjemność wręczyć - po raz trzeci w Polsce – szyld Międzynarodowej Prestiżowej Rekomendacji Gościnnej / International Hospitality Prestige Recommendation.
Laureatem tego wyróżnienia - za fachową i życzliwie udzialaną gościnę - został zespół menedżersko-serwisowy
Hotelu Galaxy z Krakowa
w uznaniu zaangażowania oraz orientacji pro-gościnnej.