Kontakt

Polska AkademiA Gościnności / Polish AcademY of Hospitality
Międzynarodowa Fundacja Branżowa i Proedukacyjna

Biuro Fundacji:

PL 31-137 Kraków
ul. Siemiradzkiego 17/1
tel./fax +48 (12) 633 62 20
mob.: + 48 601 678 450

e-mail:
info@hospitalityroyal.com

www:
www.hospitalityroyal.com

EU REG. NR / KRS 0000215176
NIP: 676 22 75 017
REGON: 356861019

Numer konta Fundacji:
Bank Zachodni WBK S.A.: 97 1090 2053 0000 0001 1098 8487