Kongres Profesjonalistów Gościnności


ŚWIATOWY KONGRES
PROFESJONALISTÓW GOŚCINNOŚCI

Wrocław, 2014 r.


pod hasłem:

 XXI wiek epoką gościnności usługowej


Główne tezy Kongresu:


więcej profesjonalistów dla gościnności
edukacja regionalna i ponadregionalna, permanentne doskonalenie zawodowe, zarządzanie gościnnością usługową w XXI w.

więcej gościnności w zawodzie

o biznesie gościnnym i wpływie dobrych praktyk
na wzbogacanie innych zawodów usługowych


rzetelna jakość dla gościnności usługowej
branżowi dostawcy i partnerzy – wpływ i współodpowiedzialność za jakość usług gościnnych


Organizatorzy:

Inicjator i główny organizator:Polska AkademiA Gościnności -
Międzynarodowa Fundacja Branżowa i ProedukacyjnaStrategiczny co-organizator i profi partner:

Convention Bureau Wrocław


Dla kogo jest ten Kongres?

 • dla wszystkich świadczących zawodowo usługi gościnne na lądzie, na morzu, na rzekach i w powietrzu, a są to:
  • generalni menedżerowie, dyrektorzy operacyjni, menedżerowie wyższego i średniego szczebla w hotelarstwie sieciowym i indywidualnym, tak lądowym, jak rzecznym  oraz powietrznym
  • właściciele i zarządzający rodzinnymi obiektami gościnnymi 
  • restauratorzy i kulinarycy hotelowych i niezależnych restauracji oraz firm cateringowych
***
 • dla przedstawicieli i członków branżowych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń oraz fundacji działających na rzecz zawodowych społeczności gościnnych
 • dla ekspertów i konsultantów usługowej branży gościnnej ze wszystkich zakątków świata
***
 • dla fundatorów oraz dyrektorów szkół i uczelni hotelarskich i gastronomicznych
 • dla wykładowców i nauczycieli ze szkół i uczelni hotelarskich i gastronomicznych
 • dla autorów podręczników do nauki zawodów gościnnych
 • dla przedstawicieli branżowych - gościnnych stowarzyszeń studenckich
***
 • dla przedstawicieli producentów oraz firm handlowych i usługowych funkcjonujących na rzecz obsługi usługowej branży gościnnej
 • dla inwestorów hotelowych i restauracyjnych
 • dla przedstawicieli instytucji finansowych, których uwaga skierowana jest na rozwój usługowej infrastruktury gościnnej
 • dla przedstawicieli firm ubezpieczeniowych specjalizujących się w asekuracji ryzyk materialnych i niematerialnych w usługowym biznesie gościnnym

Wydarzenia towarzyszące Kongresowi:


Forum Profesjonalistów:


Debata nad projektem przyznawania nominowanym metropoliom światowym miana laureata nagrody:

"MIASTO ŚWIATOWEJ GOŚCINNOŚCI"


prestiżowa, branżowa, publiczna i kongresowa nagroda
przyznawana przez światowe środowisko profesjonalistów gościnności
metropoliom i miastom jako lokalnym,
usługowo-gościnnym społecznościom zawodowym


***

Finał  I Światowego Konkursu Fotografii Gościnności Usługowej:


Podczas Kongresu odbędzie się

"Światowa Wystawa Fotografii Gościnności Usługowej
"


Po Kongresie zostanie wydana Księga Fotografii Gościnności Usługowej.

 


Patronaty:


Branżowe auspicje udzielone przez Delegata Krajowego na Polskę Europejskiej Rady ds. Gastronomii, Winiarstwa i Turystyki Fundacji Europejskiej Pana Zbigniewa KowalskiegoDo współpracy lektorskiej oraz w komisjach roboczych Kongresu zaproszeni zostają rekomendowani przedstawiciele światowych, krajowych oraz regionalnych organizacji i klubów profesjonalistów gościnności, a także wykładowcy i autorytety ze szkół hotelarsko-gastronomicznych oraz przedstawiciele grup kapitałowych, inwestorskich i ubezpieczeniowych działających na rzecz rozwoju biznesu gościnnego - lądowego, morskiego, rzecznego i powietrznego.

 


Uczestnikom Kongresu dedykowane jest
wyjątkowe i uniwersalne przesłanie zawodowe:

"Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościl
i".

 Biuro Prasowe Kongresu:

Kraków 31-137, ul. Siemiradzkiego 17/1
tel./fax: (12) 633 62 20, kom.: 601 678 450
e-mail: info@hospitalityroyal.com, www.hospitalityroyal.com

rzecznik prasowy Kongresu:
Anna Skrzypczak, sekretarz Polskiej Akademii Gościnności