Eksperci i Kapituła

Kapituła to za każdym razem zmieniająca się grupa osobowości branżowych, licząca nie mniej niż cztery autorytety, które podejmują decyzje i oceny dotyczące nadawania i udzielania nagród i certyfikatów.

Członkowie Kapituły działają na zasadzie transparentnego systemu pokrywania kosztów ich pracy, co zobowiązuje ich do brania odpowiedzialności za jakość i rzetelność ich ocen i wyborów.

W ciągu kilku kolejnych tygodni będzie można się zapoznać z warunkami i zasadami zgłoszeń na członków Kapituły PAG.