Asystent Gościnności / idea

Polski Asystent Gościnności© … a dla obcokrajowców Hospitality Assistant© from Poland

Polska Akademia Gościnności Międyznarodowa Fundacja Branżowa i Proedukacyjna postanowiła rozpocząć swoją aktywność na rynku usług gościnnych poprzez upowszechnienie przyjętego przez PAG credo:

"Gościnności nie zapominajcie,
przez nią bowiem niektórzy,
nie wiedząc o tym, aniołów gościli"
bądź po angielsku:

"Be not forgetful of hospitality,
for by it some have unawares entertained angels"

…bądź we wszystkich językach świata.

Ta sentencja przypomina nam, zarówno profesjonalnym hotelarzom, restauratorom, kulinarykom, organizatorom wszelkiej turystki, organizatorom usług wellness i spa, jak i adeptom hotelarstwa, dopiero uczącym się zawodu, jaki jest sens i cel naszej pracy.

Dotychczas Polska Akademia Gościnności upowszechniała te wartości propagując działania proedukacyjne związane ze zjawiskiem Gościnności Usługowej, tworząc młodym ludziom warunki do rozwoju zainteresowań i podnoszenia kompetencji w usługowej branży gościnnej.

Jednak w Nowym Roku chcielibyśmy Państwu przedstawić nową markę – Asystenta Gościnności
© – jakościowy, skuteczny i najtańszy produkt szkoleniowy na świecie, opatrzony credo Polskiej Akademii Gościnności, wykreowany przez specjalistów – hotelarzy, restauratorów i kulianaryków skupionych przy Akademii. 

Ta marka to Asystent Gościnności©, wysokiej jakości i trwałości użytkowej porcelanowy kubek, który ma i powinien wspomagać codziennie wysiłki Właścicieli oraz Dyrektorów hoteli i restauracji w utrzymywaniu świadomości progościnnej i projakościowej wśród zatrudnionego personelu na wszystkich (nie tylko serwisowych) stanowiskach.

Asystent Gościnności© dla Państwa i Państwa personelu będzie wsparciem w nowym roku wytężonej pracy, to rewelacyjny i motywujący prezent świąteczno-noworoczny dla Twojego personelu; może również stanowić ciekawy prezent pożegnalny od wspaniałych hotelarzy odchodzących na emeryturę, może towarzyszyć uczniom i praktykantom na początku ich drogi zawodowej, przypominając o Gościnności. Zastosowań Asystenta jest wiele, ale najważniejszym jest, aby ciągle przypominał nam, dlaczego i dla kogo wykonujemy nasz zawód.

"Nie można realizować potrzeb wyższych, jeśli potrzeby podstawowe nie są zaspokojone"... ta głęboka prawda każe budować też realną bazę zapewniającą funkcjonowanie Polskiej Akademii Gościnności. Jak wskazują współczesne warunki, kierując się tylko dobrą wolą i wielkim zaangażowaniem, Akademia nie zdoła osiągnąć celu. Dlatego też komercyjne inicjatywy, takie jak organizacja kongresów, seminariów i szkoleń, a także wsparcie patronów oraz dystrybucja jedynych w swoim rodzaju Asystentów Gościnności stanowią elementy konstrukcji ekonomicznej Polskiej Akademii Gościnności.

Już można nabywać Asystentów Gościnności
!
Asystentów Gościnności mogą zamawiać wszyscy branżyści, instytucje i przedsiębiorstwa branżowe z kraju i zagranicy
. Zapraszamy wszystkich, którym idea i inicjatywa Polskiej Akademii Gościnności jest bliska i trafia do Ich przekonań osobistych.